Zařízení je určeno pro provádění nástřiků betonové směsi ve stavebnictví včetně podzemních inženýrských staveb, při sanačních procesech, při vyztužování důlních děl, apod. V energetice a hutnictví se používá pro nástřik žáruvzdorných materiálů za studena i za tepla. Stříkání je prováděno tzv. suchou cestou, kdy suchá betonová směs je z násypky příváděna do dávkovacího bubnu a odtud tlakovým vzduchem přes vyfukovač a dopravní hadicí do stříkací trysky, kde je vlhčena. Stříkací tryska je opatřena antivibračním držadlem a speciální koncovkou, v níž dochází ke správnému promísení materiálu se záměsovou vodou. Tok materiálu ze stříkací trysky je plynulý, s dostatečnou vlhkostí pro dokonalé zhutnění stříkané vrstvy betonu. Násypka stroje je opatřena nástavcem s pilou pro použití pytlovaných směsí, pneumatickým, nebo elektrickým vibrátorem a čeřícím zařízením pro dosažení plynulého toku materiálu násypkou. Stroj je dodáván v provedení s elektrickým pohonem a na bantamovém podvozku. Volitelně jsou dodávány dopravní hadice DN 25, DN 32, DN 40 a DN 50 (DN 50 i pro zvlášť jemné materiály) včetně rychlospojek a stříkací trysky.

Stroj lze také používat pro dopravu suchých a sypkých materiálů. Stroj je vybaven plynulou regulací výkonu. Ta je realizována variátorem, předřazeným šnekové převodovce.

TECHNICKÉ PARAMETRY - ssb