JM 50

 

Zařízení je určeno k míchání směsí pro potřeby stavebnictví. Je umístěno na rámu s možností převozu na kolečkách. Celé zařízení je možno rozložit na několik částí. Zařízení je určeno do prostřední bez nebezpečí výbuchu metanu a hořlavých plynů (SNM – 0).

Pytlovaná směs se plní do nádrže míchačky přes síto víka, které je opatřeno hřebenem pro roztržení pytle.

Míchací orgán tvoří několik ramen různého tvaru a provedení a zaručuje důkladné promíchání směsí s vodou. Pro směsi s větší měrnou hmotností je určeno míchadlo II.  Jsou poháněny přímo pomocí násuvné převodovky.

Vypouštění směsi je dně nádrže a umožňuje vypouštění směsi do určené nádoby. Nádrž s míchacím orgánem je upevněna na stojan, který je opatřen pojezdovými kolečky.

Ovládání míchačky je provedeno jedním motorovým spouštěčem. Přívod elektrického proudu je umístěn vedle spouštěče (220 nebo 380 V).

 

Technické parametry:

-          Maximální objem nádrže                                            (l)                                  50

-          Užitný objem nádrže                                                  (l)                                  32

-          Užitný obsah v kg při měrné hmotnosti                     1 ÷2,2 kg/dm3               32÷70

-          Příkon elektrického motoru                                       (kW)                              1,5

-          Otáčky míchadla                                                        (ot/min)                         47

-          Maximální zrnitost směsí                                           (mm)                             4

-          Hmotnost                                                                  (kg)                                96

 

Druhy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

-          AB 8 (prostředí venkovní)

-          Prostory nebezpečné (důlní) bez nebezpečí výbuchu metanu (SNM – 0)

 

Napájecí soustava:

-          Krajní dovolená odchylka napájecího napětí:                                   ± 10%

-          Teplota pracovního prostředí:                                                         + 5oC až 40oC

Míchačky s nuceným oběhem JM - 50 t1
Míchačky s nuceným oběhem JM - 50 t2
Míchačky s nuceným oběhem JM - 50 t4