VIBRAČNÍ TECHNIKA

Vibrační zařízení jsou určena pro dopravu nebo technologické zpracování nelepivých zrnitých materiálů s nízkým podílem prachových složek, kde velikost zrna je min 0,1 mm a jeho maximální hodnota může být až 1/3 šířky dopravní plochy.

Jednoduchost a robustnost konstrukce, šetrný způsob dopravy, nízká spotřeba el. energie, vysoká spolehlivost, nenáročná údržba, možnost regulace výkonu a hermetizovaného provedení dopravních cest jednoznačně upřednostňují použití vibrační techniky před jinými technologiemi v nejrůznějších oborech činností.

Ve slévárnách, hutích, pískovnách, drtírnách, cementárnách, kotelnách, třídírnách a spalovnách odpadů, vápenkách, úpravnách, sklárnách, v potravninářství, v chemickém průmyslu, při výrobě umělých hmot a v dalších odvětvích lze využít:

- vibrační trubkové a žlabové podavače

- vibrační trubkové a žlabové dopravníky a linky z nich sestavené pro horizontální a vertikální trasy

- vibrační třídiče kruhové, přímočaré a s eliptickými kmity

- zavážecí vozy pro dávkování a druhování vsázkového materiálu do kelímkových pecí

- aplikace vibrační techniky pro různé technologické procesy, např. vytloukání odlitků, drcení hrudek, sušení, chlazení, odvodňování, odkalování, praní, zhutňování, uvolňování zásobníků, aj.

KDE NÁS NAJDETE