TEA, TEB

Vibrační třídiče s typovým označením TEA, TEB jsou stroje s eliptickými kmity (kombinovaný tvar kmitu – přímočarý a kruhový kmit), určené pro třídění sypkých kusovitých materiálů na rovinných sítech.

Třídiče se setavují z těchto hlavních částí:

Konzoly, na níž je pomocí šroubů upevněn vibromotor, skříně třídiče pružného uložení (zavěšení nebo podepření stroje)

- kazety s výměnou síťovou plochou

- násypkou a výsypkou dle požadavku zákazníka

- hermetizace pouze na přání zákazníka

Třídiče vyrábějí v provedení jednoplošné (jedna kazeta se sítem) nebo dvojplošném (dvě kazety se sítem). Výměnná síťová plocha je pomocí zalisovaných plechů podélně vypnutá v rámu kazety. Dopnutí síty je pomocí napínáku provedeno talířovými pružinami zajištěnými samojistnou maticí. Kazeta se do skříně třídiče upíná pomocí výkyvných přítlačných lišt přitlačovanými šrouby se samojistnými maticemi (předchozí typ třídiče je přitlačován dřevěnými klíny). K bočnímu utěsnění sítové plochy v kazetě je montováno profilové těsnění z mechové pryže.

Třídič TEA, TEB 030.010 má výměnné sítové plochy upnuté přímo ve skříni třídiče (bez kazety).

Budící vibromotor v normálním provedení: přiložený vibromotor VO 34, VA 34, VA 44 – podle velikosti třídiče.

Pro třídění velmi jemných materiálů je možno použít po konzultaci s výrobcem příložné vibromotory dvoupólové, např. VA 32, VO 32 apod.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

TEA, TEB2
VIBRAČNÍ TŘÍDIČE TEA, TEB tabulka
Technicke_nakres_tea,teb