VIBRAČNÍ STOLY

 

Vibrační stoly jsou určeny pro střásání a zhutňování suchých i mokrých směsí, se širokými možnostmi uplatnění. Vibrační stoly jsou konstruovány pro trvalý i přerušovaný provoz v prostředí, které odpovídá krytí IP65. Základem SV je tuhý, bohatě dimenzovaný pracovní stůl, který může být dodán v libovolném provedení do sedací plochy a opatřen prvky pro fixaci forem. Uložen je na pružinovém základu, který mohou tvořit duté pryžové pružiny, ocelové vinuté pružiny nebo vzduchové pružiny. Varianta se vzduchovými pružinami může plnit i funkci polohovacího manipulátoru, při zařazení vibračního stolu do dopravní trasy, např. do válečkové tratě. Naplněná forma se zastaví v lince nad vibračním stolem, přívodem tlakového vzduchu je vyzvednuta do pracovní polohy a po zhutnění opět uložena na dopravní trasu.

Jako budiče jsou použity příložné vibrátory ve dvoupólovém provedení s frekvencí 48 Hz, pro napájení 3 x 400V, řady VV, VO a VA. Vibrační stoly netvoří ucelenou výrobní řadu, ale jsou konstruovány podle specifických požadavků odběratele. Jako příklad jsou uvedeny tři různé velikosti vibračních stolů.

 

vibrační stoly TABULKA