TAČR

 

 

 

 

Projekt FW01010484 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND 1

www.tacr.cz

výzkum užitečný pro společnost

 

 

 

 

Projekt Vývoj Hybridního diesel-elektrického pohonu pro závěsné  důlní lokomotivy¨ kód projektu FW01010484

Cílem tohoto projektu  je výzkum vybraných klíčových komponent hybridní diesel-elektrické pohonné jednotky o maximálním výkonu 220kW, která bude splňovat podmínky pro bezpečný provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu plynů nebo uhelného prachu. Pohonná jednotka je primárně určena k zástavbě do závěsných důlních lokomotiv. Cílem je vývoj synchronního vysokootáčkového elektrického točivého stroje, jako kombinace trakční jednotky a generátoru, měničové skříně s akumulátory trakční elektrické energie. Zcela původní bude řešení akumulátorů na bázi Li, které vyhoví předpisům pro provoz v oblastech nebezpečí výbuchu plynů. Záměrem je vyvinout pohonnou jednotku, která umožní dosahovat min. o 30% vyšší hodnoty měrné dopravní kapacity soupravy oproti současnému standardu.