KRUHOVÉ TVK

 

Vibrační kruhové třídiče s typovým označením TVK xxx.yzz jsou stroje určené pro třídění sypkých jemných až drobně kusovitých nelepivých materiálů na kruhových sítech s okatostí od 0,1 do 2 mm. V typovém označení znamená trojčíslí xxx jmenovitý průměr třídiče (v cm) a trojčíslí yzz značí počet třídících ploch (y), konstrukční a materiálové provedení a uspořádání třídících ploch (zz).

Třídiče TVK jsou vhodné pro třídění nejrůznějších materiálů bez lepivých podílů a jsou vhodné zvláště tam, kde je požadována vysoká přesnost třídění.

Budičem kmitů je speciální příložný vibrátor se středovým upevněním a s pracovní frekvencí 24 Hz. Odstředivou silou vibrátorů je možné nastavit a docílit tak optimální pracovní parametry třídění pro různou okatost sít a druhy tříděných materiálů.

Materiál se plní do třídiče násypným otvorem v horní části stroje, prostupuje přes jednotlivé sítové plochy, tím se třídí a jednotlivé vytřídění frakce jsou odváděny výsypnými otvory na obvodu stoje.

Vlastní síta jsou napnuta v samostatně vyjímatelných rámech. Napínací přípravek pro napnutí síta do rámu je dodáván jako příslušenství třídiče.

Stojan, který je součástí stroje, umožňuje přímou montáž na podlaží.

Nosné konstrukce je nutno dimenzovat s uvážením nejen statického adynamického zatížení, ale je nutno vzít v úvahu krátkodobé zvýšení dynamických účinků, které zejména při doběhu stroje může dosáhnout až pětinásobku ustálené provozní hodnoty.

Pro tyto případy je žádoucí vybavit třídič modulem dynamického brzdění (typ označení BDB), kterým lze téměř okamžitě zastavit vibromotor a tak eliminovat výše uvedené vlivy.

Skutečnou hodnotu výkonu třídiče ovlivňují zejména druh a vlastnosti tříděného materiálu, granulometrie a vlhkost jeho zrn, tvar a velikost ok sítové plochy a jiné. Orientační třídící výkon v tabulce platí pro suchý křemičitý písek zrnitosti 0,2 až 1 mm na sítě 0,4 mm.

Vibrační třídiče dosahují nejlepšího výkonu při optimálních pracovních parametrech. Nastavení výrazně jiných hodnot přináší řadu problémů a může vést až k destrukci stroje.

Pro konkrétní aplikace vibračních třídičů poskytujeme zákazníkům technické konzultace. Je možné provést i sítové zkoušky pro posouzení tříditelných materiálů.

Servisní služba výrobce provádí seřízení stroje u zákazníka a zaškolení obsluhy.

 

KATALOGOVÝ LIST - ZDE

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

VIBRAČNÍ TŘÍDIČE KRUHOVÉ TABULKA 1
VIBRAČNÍ TŘÍDIČE KRUHOVÉ TABULKA 2
VIBRAČNÍ TŘÍDIČE KRUHOVÉ - POHKED
VIBRAČNÍ TŘÍDIČE KRUHOVÉ 2
VIBRAČNÍ TŘÍDIČE KRUHOVÉ