ZAVÁŽECÍ VOZY

Zavážecí vozy jsou určeny k zavážení vsázky do kelímkových indukčních pecí a rotačních plynových pecí. Hmotnost vsázky může být v rozsahu 2 až 10 tun. Vsázka je kusovitá s max. velikostí cca 400 mm a její složení je zpravidla kombinací ocelového šrotu, kovového odpadu, surového železa a vratného materiálu. Vůz může být vybaven pomocnou násypkou pro přísady do tavby.

Pojezd zavážecího vozu může být podílný v ose vozu nebo příčný k ose vozu po kolejové dráze o rozchodu zpravidla 950 nebo 1435 mm.

Přívod energie na vůz je pomocí samonabíjecího kabelového bubnu anebo kabelového řetězu ovládané dálkově povelovou radiostanicí. Zásobník v parkovací poloze magnetem naplní celou hmotnost vsázky pece a střídavým pojezdem mezi parkovací a zavážecí polohou nad pecí postupně plní pec vsázkou. Při pojezdu do zavážecí polohy vozu musí být otevřeno víko pece a pec musí být v základní poloze. Pojezd vozu a stav pece jsou vzájemně blokovány.

Pojezd vozu a spouštění dopravníku ovládá obsluha dálkově z ovládací povelové radiostanice umístěné na stanovišti obsluhy pece. Ovládání je možno řešit i obsluhou z ovládací skříňky na boku vozu.

Vůz je vybaven těmito bezpečnostními prvky:

Záblesková světla po obou stranách vozu, která jsou v činnosti během jízdy

Akustickou houkačkou signalizující každý pojezd vozu,

Tlačítko TOTAL STOP na ovládací skříni obsluhy,

Zastavení vozu v koncových polohách dráhy vozu je jištěno mechanickými koncovými spínači a nájezdy pro pojezdová kola.

KATALOGOVÝ LIST - ZDE

KATALOGOVÝ LIST FILLING CARS - ZDE

Technicke parametry

TABULKA1 technických parametrů některých ZAVÁŽECÍCH VOZŮ