VIBRAČNÍ TRUBKY LEHKÉ VTL

 

 

 

Vibrační trubky lehké s typovým označením VTL xxx.yyy jsou vibrační dopravníky, kde xxx označuje jmenovitý průměr dopravní trubky (v cm) a yyy značí délku (v dm).

Vibrační trubky lehké jsou určeny pro bezprašnou, bezztrátovou dopravu sypkých tříděných i netříděných substrátů s velikostí zrna cca nad 0,1 mm. Nejlépe se dopravují suché, zrnité materiály, jako např. rudniny, štěrk, písek, nerostné substráty, obilí, apod. do teploty až cca 150 °C. Případná vlhkost substrátu nevadí, pokud nedochází k nalepování na dopravní plochu.

Budičem kmitů těchto lehkých dopravníků je jeden nebo dvojice lehkých příložných vibrátorů s typovým označením VL a s pracovní frekvencí 24 nebo 48 Hz, umístěných pod dopravní trubkou.

Krátké typy vibračních lehkých trubek lze použít jako podavače substrátů při vynášení ze zásobníků, jímek, násypek, apod.

Konstrukce dopravní části je kompaktní s přivařenou konzolou.

Celková hmotnost tohoto typu dopravníků je velmi příznivá a svým určením jsou vhodné zejména pro menší dopravní výkony a kratší vzdálenosti.

Dopravníky se dodávají pružně uložené a podle přání zákazníka buď v provedení podepřeném, zavěšeném, nebo v kombinaci obou.

Dopravníky mohou mít různá provedení násypů a výsypů a lze tak realizovat různá uspořádání dopravních uzlů a linek.

Nosné konstrukce, na které se přes pružné uložení přenášejí dynamické účinky vibračního dopravníku, je nutno dimenzovat s uvážením nejen statického a dynamického zatížení, ale je nutno vzít v úvahu i krátkodobé zvýšení dynamických účinků, které zejména při doběhu stroje může dosáhnout až pětinásobku ustálené provozní hodnoty.

Pro tyto případy je žádoucí vybavit dopravník modulem dynamického brždění (BDB), kterým lze téměř okamžitě zastavit vibrátory a tak eliminovat výše uvedené vlivy.

Jmenovité dopravní množství uvedené v tabulce je porovnávací hodnotou, která platí pro suchý hrubozrnný písek, horizontální polohu stroje a zaplnění dopravního průřezu trubky materiálem cca do 50%. Skutečnou hodnotu dopravního množství může ovlivnit řada faktorů, zejména vlastnosti dopravovaného materiálu, sklon stroje vyšší než + 5°(se snížením výkonu lze případně dopravovat až do sklonu cca +10°). Maximální velikost jednotlivých zrn nesmí přesáhnout 1/4 až 1/3 průměru dopravní trubky.

Vibrační trubky lehké dosahují nejlepšího výkonu při optimálních pracovních parametrech. Pro konkrétní aplikace vibračních dopravníků poskytujeme zákazníkům technické konzultace.

Hlavní technické a rozměrové údaje jsou uvedeny v Technických parametrech.