JM 180  

 

Materiály určené k namíchání směsi se plní do nádrže přes síto víka.

Míchací orgán tvoří několik ramen různého tvaru a provedení. Jedno z ramen má podobu otočné vidlice.

Postup míchání směsi s vodou je třeba vyzkoušet – je různý podle druhů směsí nebo z technologických důvodů!

Vypouštění směsi je ve dně nádrže a umožňuje vypouštění směsi přímo do určené nádoby. Nádrž s míchadly je pevně spojena pomocí rychloupínačů. Ovládání stroje je provedeno jedním motorovým spouštěčem. Přívod elektrického proudu je do přívodky velikosti 16 A umístěné vedle spouštěče na stojanu stroje.

 

JM - 125
JM - 180 T.P.1
JM - 180 T.P. 2
JM - 180 T.P. 3