JM 250/5,5

 

Zařízení je určeno k míchání směsí pro potřeby stavebnictví. Je umístěno na trubkovém rámu s možností převozu na kolečkách. Má spodní vypouštění namíchané směsi do určené nádoby.

Stroj je určen do prostoru bez nebezpečí výbuchu (BVN) dle ČSN 33 2320.

Materiály určené k namíchání směsi se plní do nádrže přes síto víka.

Míchací orgán tvoří několik ramen různého tvaru a provedení. Jedno z ramen má podobu otočné vidlice.

Postup míchání směsi s vodou je třeba vyzkoušet – je různý podle druhů směsí nebo z technologických důvodů!

Vypouštění směsi je ve dně nádrže a umožňuje vypouštění směsi přímo do určené nádoby. Nádrž s míchadly je pevně spojena pomocí rychloupínačů. Ovládání stroje je provedeno jedním motorovým spouštěčem. Přívod elektrického proudu je do přívodky velikosti 32 A umístěné vedle spouštěče na stojanu stroje.

Technické parametry:

-          Maximální objem nádrže                                                     (l)                        250

-          Užitný objem nádrže                                                           (l)                        156

-          Užitý obsah směsi při měrné hmotnosti            1÷2,2 kg/dm3                   156 - 343

-          Příkon elektrického motoru                                             (kW)                         5,5

-          Otáčky míchadla                                                           (ot/min)                      47,5

-          Maximální zrnitost směsí                                                (mm)                          8

-          Hmotnost                                                                        (kg)                          260

-          Hlučnost                                                                          (dB)                          70

Druhy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

-          Prostředí AA5, AB5, AE6, AF2

-          Využití BA4, BE1

Napájecí soustava:                                                                              3 NPE~50Hz, 400V/TN-S

-          Krajní dovolená odchylka napájecího napětí:                            ± 10%

-          Teplota pracovního prostředí:                                                  + 5oC až 40oC

Hlavní rozměry stroje:

-          Délka                                                    (mm)                                          ~1050

-          Šířka                                                     (mm)                                           ~900

-          Výška k výpusti směsi                           (mm)                                         520 – 800

-          Celková výška                                       (mm)                                       1085 - 1365

JM - 125
JM - 250 T.P.1
JM - 250 T.P.3