Zařízení je určeno pro provádění nástřiků betonové směsi při vyztužování důlních děl, ve stavebnictví včetně podzemních inženýrských staveb, při sanačních pracech apod. V energetice a v hutnictví se používá pro nástřik žáruvzdorných materiálů za studena i za tepla. Stříkání je prováděno tzv. suchou cestou, kdy suchá betonová směs je z násypky přiváděna do dávkovacího bubnu a odtud tlakovým vzduchem přes vyfukovač a dopravní hadici do stříkací trysky, kde je vlhčena. Stříkací tryska je opatřena antivibračním držadlem a speciální koncovkou, v níž dochází ke správnému promísení materiálu se směsovou vodou. Tok materiálu ze stříkací trysky je plynulý, s dostatečnou rychlostí pro dokonalé zhutnění stříkané vrstvy betonu. Násypka stroje je opatřena nástavcem s pilou pro použití pytlovaných směsí, pneumatickým nebo elektrickým vibrátorem a čeřicím zařízením pro dosažení plynulého toku materiálu násypkou. Stoje je v základním provedení dodáván s elektrickým pohonem a na bantamovém podvozku. Volitelně lze dodat provedení se vzduchovým motorem nebo s kolejovým podvozkem. Se strojem je dodávány dopravní hadice DN 50 nebo DN 63 (DN 63 také pro zvlášť jemné materiály) včetně rychlospojek a stříkacích trysek.

Stroj lze také použít pro dopravu suchých a sypkých materiálů.

K pohonu stroje je použita šneková převodovka. Použitím převodovky s jiným převodem lze v případě potřeby výkon snížit. Kromě základního provedení s výkonem 7,2 m3/hod lze i provedení se zvýšeným dávkovacím bubnem pro výkon 10 m3/hod.