JM 250

 

Materiály určené k namíchání směsi se plní do nádrže přes síto víka.

Míchací orgán tvoří několik ramen různého tvaru a provedení. Jedno z ramen má podobu otočné vidlice.

Postup míchání směsi s vodou je třeba vyzkoušet – je různý podle druhů směsí nebo z technologických důvodů!

Vypouštění směsi je ve dně nádrže a umožňuje vypouštění směsi přímo do určené nádoby. Nádrž s míchadly je pevně spojena pomocí rychloupínačů. Ovládání stroje je provedeno jedním motorovým spouštěčem. Přívod elektrického proudu je do přívodky velikosti 32 A umístěné vedle spouštěče na stojanu stroje.

Technické parametry:

 

-          Maximální objem nádrže             (l)                                            350

-          Užitný objem nádrže                   (l)                                            250

-          Příkon elektrického motoru        (kW)                                       4

-          Otáčky míchadla                         (ot/min)                                   47

-          Maximální zrnitost směsí            (mm)                                       8

-          Hmotnost                                    (kg)                                         480

-          Hlučnost                                      (dB)                                        70

Druhy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

-          Prostředí AA5, AB5, AE6, AF2

-          Využití BA4, BE1

Napájecí soustava:                                                                       3 NPE~50Hz, 400V/TN-S

-          Krajní dovolená odchylka napájecího napětí:                     ± 10%

-          Teplota pracovního prostředí:                                           + 5oC až 40oC

Hlavní rozměry stroje:

-          Délka                                                    (mm)                                   ~1050

-          Šířka                                                     (mm)                                   ~900

-          Výška k výpusti směsi                            (mm)                                    520 – 800

-         Celková výška                                         (mm)                                    1085 - 1365

JM - 125
JM - 250 T.P.1
JM 80 TEXT 6