AM 100 

 

Materiály určené k namíchání směsi se plní do nádrže přes síto víka.

Míchací orgán tvoří několik ramen různého tvaru a provedení. Jedno z ramen má podobu otočné vidlice.

Postup míchání směsi s vodou je třeba vyzkoušet – je různý podle druhů směsí nebo z technologických důvodů!

Vypouštění směsi je ve dně nádrže a umožňuje vypouštění směsi přímo do určené nádoby. Nádrž s míchadly je pevně spojena pomocí rychloupínačů. Ovládání stroje je provedeno jedním motorovým spouštěčem. Přívod elektrického proudu je do přívodky velikosti 16 A umístěné vedle spouštěče na stojanu stroje.

Technické parametry:

-          Maximální objem nádrže                         (dm3)                                     100

-          Užitný objem nádrže                                (dm3)                                      70

-          Užitý obsah směsi při měrné hmotnosti 1÷2,2 kg/dm3                      150

-          Příkon elektrického motoru                      (kW)                                       3

-          Otáčky míchadla                                        (ot/min)                                 1420

-          Příkon el. motoru nádoby                         (kW)                                      0,75

-          Otáčky nádoby                                           (ot/min)                                 25

-          Maximální zrnitost směsí                          (mm)                                     2

-          Hmotnost                                                     (kg)                                       250

-          Hlučnost                                                      (dB)                                       70

Druhy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

-          Prostředí AB 8 (prostor venkovní)

-          Prostory nebezpečné (důlní) bez nebezpečí výbuchu metanu (SNM – 0)

-          Využití BA4, BE1

Napájecí soustava:

-          Krajní dovolená odchylka napájecího napětí:                                   ± 10%

-          Teplota pracovního prostředí:                                                              + 5oC až 40oC

Hlavní rozměry stroje:

-          Délka                                                    (mm)                                       ~1050

-          Šířka                                                     (mm)                                       ~900

-          Výška k výpusti směsi                       (mm)                                       520 – 800

-          Celková výška                                   (mm)                                       1085 - 1365

Míchačka AM 100