JM 80

 

Materiály určené k namíchání směsi se plní do nádrže přes síto víka.

Míchací orgán tvoří několik ramen různého tvaru a provedení. Jedno z ramen má podobu otočné vidlice.

Postup míchání směsi s vodou je třeba vyzkoušet – je různý podle druhů směsí nebo z technologických důvodů!

Vypouštění směsi je ve dně nádrže a umožňuje vypouštění směsi přímo do určené nádoby. Nádrž s míchadly je pevně spojena pomocí rychloupínačů. Ovládání stroje je provedeno jedním motorovým spouštěčem. Přívod elektrického proudu je do přívodky velikosti 16A umístěné vedle spouštěče na stojanu stroje.

 

 

Technické parametry:

-          Maximální objem nádrže                                             (l)                      80

-          Užitný objem nádrže                                                   (l)                      50

-          Užitný obsah v kg při měrné hmotnosti              1 ÷2,2 kg/dm3           50 ÷ 110

-          Příkon elektrického motoru                                        (kW)                   2,2

-          Otáčky míchadla                                                         (ot/min)             47

-          Maximální zrnitost směsí                                             (mm)                 8

-          Hmotnost                                                                    (kg)                   137

-          Hlučnost                                                                      (dB)                  70

 

Druhy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

-          Prostředí AA5, AB5, AE6, AF2

-          Využití BA4, BE1

 

Napájecí soustava:   

3 NPE~50Hz, 400V/TN-S

-          Krajní dovolená odchylka napájecího napětí:                                   ± 10%

-          Teplota pracovního prostředí:                                                         + 5oC až 40oC

Zařízení je určeno k míchání směsí pro potřeby stavebnictví. Je umístěno na trubkovém rámu s možností převozu na kolečkách. Má spodní vypouštění namíchané směsi do určené nádoby.

Stroj je určen do prostoru bez nebezpečí výbuchu (BVN) dle ČSN 33 2320.

JM 80 TEXT 1
JM 80 TEXT 2
JM 80 TEXT 5
JM 80 TEXT 3
JM 80 TEXT 4
JM 80 TEXT 6
JM 80