Zařízení je určeno pro provádění nástřiků betonové směsi při vyztužování důlních děl, ve stavebnictví včetně podzemních inženýrských staveb, při sanačních pracech apod. V energetice a v hutnictví se používá pro nástřik žáruvzdorných materiálů za studena i za tepla. Stříkání je prováděno tzv. suchou cestou, kdy suchá betonová směs je z násypky přiváděna do dávkovacího bubnu a odtud tlakovým vzduchem přes vyfukovač a dopravní hadici do stříkací trysky, kde je vlhčena. Stříkací tryska je opatřena antivibračním držadlem a speciální koncovkou, v níž dochází se správnému promísení materiálu se směsovou vodou. Tok materiálu ze stříkací trysky je plynulý, s dostatečnou rychlostí pro dokonalé zhutněné stříkané vrstvy betonu. Násypka stroje je opatřena nástavcem s pilou pro použití pytlovaných směsí, pneumatickým nebo elektrickým vibrátorem čeřicím zařízením pro dosažení plynulého toku materiálu násypkou.  Stroj je dodáván s elektrickým pohonem a v základním provedení na bantamovém podvozku. Volitelně lze dodat s podvozkem kolejovým. Se strojem jsou dodávány dopravní hadice DN 50 nebo DN 63 (DN 63 také pro zvlášť jemné materiály) včetně rychlospojek a stříkací trysky.

Stoj lze také použít pro dopravu suchých a sypkých materiálů.

Stroj je vybaven plynulou regulací výkonu. Ta je realizována vibrátorem, předřazeným šnekové převodovce.